วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การทำปุ๋ยหมักชีวภาพDmx


การทำปุ๋ยหมักชีวภาพDmx เป็นการทำปุ๋ยหมักชีวภาพแนวใหม่ โดยการนำเอาวัสดุจากธรรมชาติภายในท้องถิ่น มาผ่านกระบวนการหมักด้วยจุลินทรีย์สร้างสรรค์Dmx ผสมกับวัสดุจากธรรมชาติที่มีธาตุอาหารหลัก อาหารรอง และอาหารเสริมของพืช ได้แก่ ปุ๋ยแร่ธรรมชาติ (แคลเซียม ฟอสฟอรัส และซีโอไลท์) การทำปุ๋ยหมักชีวภาพDmx มีวัตถุประสงค์การใช้ เน้นการปรับปรุงคุณภาพของดินให้อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการปลูกพืชทุกชนิด เมื่อดินดีพืชจะเจริญเติบโตเร็ว สมบูรณ์แข็งแรง โรคแมลงต่างๆ จะรบกวนน้อย หากดินไม่สมบูรณ์ปัญหาต่างๆ ในการปลูกพืชจะตามมามากมาย ทั้งโรคและแมลง ทำให้ผลผลิตไม่มีคุณภาพ ลักษณะปุ๋ยหมักชีวภาพ ทุกรูปแบบที่มีคุณภาพ จะมีกลิ่นหอมคล้ายเชื้อเห็ดและมีราเส้นใยสีขาวอย่างทั่วถึง หากมีกลิ่นฉุนคล้ายกลิ่นแอมโมเนีย และไม่มีราสีขาว แสดงว่าการหมักไม่สมบูรณ์ ปุ๋ยที่ได้ จะไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร

วิธีทำปุ๋ยหมักชีวภาพ Dmx มีดังนี้ส่วนผสม
- มูลสัตว์ 3 ส่วน (ถุงปุ๋ย) 
- แกลบหยาบ 1 ส่วน 
- แกลบดำ 1 ส่วน 
- รำละเอียด 5 ก.ก. 
- ปุ๋ยแร่ธรรมชาติ (แคลเซียม ฟอสฟอรัส ซีโอไลท์) 3 - 5 ก.ก.
- น้ำจุลินทรีย์ชีวภาพDmx + กากน้ำตาล + น้ำ ผสมกันในอัตราส่วน 1 : 1 : 100 และหมักไว้ (ล่วงหน้า) 1 – 2 วัน
วิธีทำ
- นำวัสดุทั้งหมดมาคลุกเคล้าเข้าด้วยกันให้ทั่ว รดน้ำที่ผสมน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพDmx ผสมคลุกเคล้า กันให้ได้ความชื้น 40 - 50% แล้วนำไปหมักในกระสอบป่านเปิดปากทิ้งไว้ หรือใส่เข่ง/ตะกร้าที่ปิดปากด้วยกระสอบป่าน เพื่อให้มีการระบายอากาศรอบทิศ การหมักในระยะแรกประมาณ 4 - 5 ชั่วโมง ปุ๋ยจะเริ่มร้อน และจะเย็นลงภายใน 3 - 4 วัน จึงนำเอามาใช้ได้ ถ้าหากจะให้ได้ผลดีควรจะหมักไว้ประมาณ 7 วัน
การหมักอีกวิธีหนึ่ง คือ การกองปุ๋ยหมักกับพื้น แล้วคลุมด้วยกระสอบป่านเพื่อให้ระบายอากาศได้ดี การหมักกับพื้น ความร้อนจะเกิดขึ้นมาก ควรกลับกองปุ๋ยวันละครั้ง ถ้าร้อนพอดี ไม่จำเป็นต้องกลับก็ได้ ใช้เวลาหมักประมาณ 3 - 4 วัน จึงนำไปใช้ได้วิธีใช้ 
- ใช้รองก้นหลุม ก่อนปลูกพืชทุกชนิด
- ใช้กับไม้ผล, พืชไร่, พืชผักสวนครัว ไม้ดอกไม้ประดับทุกชนิด โดยโรยให้ทั่วบริเวณพื้นที่ 1 ตารางเมตรต่อ 2 - 3 กำมือ หรือจะใช้วิธีฝังลงในดินก็ได้

การทำสารสกัดสมุนไพรDmx


การทำสารสกัดสมุนไพรDmx
เป็นการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ที่มารบกวนผลผลิตทางการเกษตร สมุนไพรที่นำมาใช้ ควรเป็นสมุนไพรที่มีคุณลักษณะกำจัดโรคและแมลงโดยธรรมชาติอยู่แล้ว ซึ่งมีคุณลักษณะมีกลิ่นฉุน รสขม รสเผ็ด ได้แก่ สะเดา, ตะไคร้หอม, น้อยหน่า, กะเพรา, โหรพา, มะระขี้นก, ขิง, ข่า, กระชาย, ไพร, ขมิ้น, ขี้เหล็ก, ดีปลี,ยี่หร่า, ฟ้าทลายโจร, บอระเพ็ด, สาปเสือ, พลู, พลูคาว, ผกากรอง, พริกขี้หนู, พริกไทย, กระเทียม, หนอนตายหยาก, หางไหล ฯลฯ รวมทั้ง สมุนไพรที่มีสารสำคัญ ช่วยในการเคลือบใบ ได้แก่ ว่านหางจระเข้, ประคำดีควาย เป็นต้น

วิธีทำสารสกัดสมุนไพร Dmx
• เตรียมน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพDmx+ กากน้ำตาล + น้ำสะอาด ผสมกันในอัตราส่วน 1 : 1 : 20 และควรหมักขยายไว้(ล่วงหน้า) 1 - 4 สัปดาห์
• นำสมุนไพรมาหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ ใส่รวมกันในถังหมักที่มีฝาปิด ในปริมาณเกือบเต็มถัง 
• ใส่น้ำจุลินทรีย์ชีวภาพDmx ให้ท่วมสมุนไพร ปิดฝาถังหมักไว้ 3 - 7 วัน กรองเอาน้ำสมุนไพร จึงนำไปใช้ได้ 
หรือ นำไปหมักต่อ โดย...
• นำน้ำสมุนไพรผสมกับเหล้าขาว และน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ในอัตราส่วน 10:1:1 หมักต่ออีก 3 - 7 วัน จะได้น้ำสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน/ขับไล่แมลงได้ดียิ่งขึ้น
วิธีใช้ 
ใช้การป้องกัน/กำจัดแมลงศัตรูพืช โดยนำน้ำสมุนไพรผสมกับน้ำสะอาด ในอัตราส่วน 1 : 200 สำหรับใช้ฉีดพ่นพืชผัก /พืชไร่ หรือผสมในอัตราส่วน 1 : 100 สำหรับไม้ผล โดยฉีดพ่นทุกสัปดาห์ หรือตามช่วงเวลาที่มีโรค/แมลงระบาด
 

การทำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ ซูเปอร์ EM5

ซูเปอร์ EM5 :สารป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชเฉพาะกิจ

ซูเปอร์ EM5 เป็นสารป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชเฉพาะกิจ แทน EM5 ในช่วงที่แมลงลงมาก หรือหมัก EM5 ไม่ทัน ใช้เป็นสารกดใบอ่อน และใช้ ในด้านการประมง การเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการกำจัดเหา เห็บ หมัด รังแค ด้วย
ส่วนผสม
1.  EM 1ส่วน
2.  กากน้ำตาล 1ส่วน
3.  น้ำส้มสายชูกลั่น 5 % 1ส่วน
4.  เหล้า 35-40 ดีกรี 2 ส่วน
อัตราส่วน: ยึดตามภาชนะที่ใช้ตวง ภาชนะหมัก หากทำในปริมาณไม่มาก สามารถใช้ขวดน้ำอัดลมได้ แต่ควรมีลักษณะเป็นฝาเกลียว ปิดสนิท อากาศเข้าไม่ได้
ข้อมูลจาก บริษัท อี เอ็ม คิวเซ จำกัด

จุลินทรีย์ EM5 หรือสุโตจู

จุลินทรีย์ EM5 หรือสุโตจู :การทำสารขับไล่แมลง,ป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช ด้วยฮอร์โมนผลไม้ 

EM5 หรือสุโตจู เป็นสารป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช ฉีดพ่นเป็นประจำ พืชจะสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีแมลงศัตรูพืชรบกวน
ส่วนผสม
1.  EM  1ส่วน
2.  กากน้ำตาล1ส่วน
3.  น้ำส้มสายชูกลั่น 5 %1ส่วน
4.  เหล้า 35-40 ดีกรี1ส่วน
5.  น้ำสะอาด6ส่วน
ส่วน ยึดตามภาชนะที่ใช้ตวง ภาชนะหมัก หากทำในปริมาณไม่มาก สามารถใช้ขวดน้ำอัดลมได้ แต่ควรมีลักษณะเป็นฝาเกลียว ปิดสนิท อากาศเข้าไม่ได้
  วิธีทำ กรณีที่จะขยายในภาชนะ 1 ลิตร (ภาชนะที่ใช้ต้องมีฝาปิดสนิท) ใส่น้ำครึ่งลิตร เติมกากน้ำตาล น้ำส้มสายชู เหล้า และ EM อย่างละ 100 ซีซี (10 ฝา หรือประมาณครึ่งแก้ว) เขย่าให้ละลาย แล้วเติมน้ำให้เต็ม ปิดฝาให้แน่น หมักไว้ 15 วัน แล้วนำไปใช้ได้
ข้อมูลจาก บริษัท อี เอ็ม คิวเซ จำกัด