วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

รีไซเคิลขยะเพื่ออะไร?และเพื่อใคร?

รีไซเคิลขยะเพื่ออะไร?และเพื่อใคร?
    หลายๆคนคงตอบคำถามนี้ได้อย่างไม่ยาก ว่าผลที่ได้ของการใช้ประโยชน์จากขยะนั้นมีมากมายมหาศาลและสามารถช่วยลดปัญหาต่างๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราได้เป็นอย่างดี รวมถึงสามารถลดค่าใช้จ่ายและงบประมาณจำนวนมากของรัฐที่ต้องใช้กับปัญหาขยะซึ่งมันก็คือภาษีของเรานั่นเอง
    บางท่านอาจจะไม่รู้สึกเท่าไหร่นักกับค่าขยะที่ทางเทศบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียกเก็บ ซึ่่งบางแห่งก็เป็นเงินเพียงน้อยนิดเมื่อเทียบกับรายได้ส่วนบุคคล ถือว่าไม่มากมายอะไร แต่หากว่าทุกๆคนร่วมมือร่วมใจกัน คัดแยกขยะตั้งแต่ที่บ้านท่านเอง งบประมาณในเรื่องการจัดเก็บขยะจะใช้เป็นจำนวนน้อยมาก
    หลายๆที่หลายๆแห่งได้มีการรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมบ้าง,เรื่องภาวะโลกร้อนบ้าง นักวิชาการหลายๆแขนงมีการพูดถึงมากมาย รวมถึงผู้คนหลายๆคนก็มีความรู้มากมายเกี่ยวกับการขจัดปัญหาเหล่านี้ แต่ส่วนมากจะเป็นในรูปของนามธรรมมากกว่าที่จะเป็นรูปธรรม ขาดการต่อเนื่องในภาคปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะขาดสำนึกที่แท้จริงว่า เราจำเป็นต้องทำ
    ชุมชนเมืองซึ่งนับวันจะขยายตัวอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดดจนตามไม่ทัน ความหนาแน่นของประชากรในแต่ละพื้นที่เพิ่มขึ้นเร็วมาก ปัญหามลภาวะก็เกิดตามขึ้นมาอย่างมากเช่นเดียวกัน ปัญหาการจัดการกับขยะจำนวนมหาศาลของชุมชนเมืองเป็นปัญหาใหญ่มาทุกยุคทุกสมัย ในภาวะปกติก็เป็นปัญหาใหญ่อยู่แล้ว ยิ่งถ้าเป็นภาวะวิกฤติอย่างที่เราประสบมาหมาดๆ เราก็คงจะทราบกันว่า ปัญหาได้เพิ่มจากปกติไม่รู้กี่เท่า
  ขยะชุมชน ถ้าคัดแยกอย่างถูกหลักแล้ว แทบจะไม่มีชิ้นไหนที่ไม่มีประโยชน์เลย ไม่ว่าจะเป็น เศษกระดาษ ขวด กระป๋อง พลาสติค หรือเศษอาหาร สามารถนำไปประโยชน์ได้ทั้งหมด นอกจากขยะพิษเท่านั้นที่จำเป็นต้องเก็บแยกเพื่อให้ผู้มีส่วนรับผิดชอบจัดการต่อไป
ขยะที่มากับน้ำท่วม

   ที่ชุมชนพบสุข มีการจัดการเรื่องขยะชุมชนที่่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงจนได้ผลที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง วิธีการกำจัดขยะของชุมชนพบสุข เป็นเรื่องที่ชุมชนไหนก็สามารถทำได้หากปฏิบัติกันอย่างจริงจัง แล้วประโยชน์ก็จะกลับมาสู่ชุมชนของท่านอย่างแท้จริง