วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

จุลินทรีย์ EM5 หรือสุโตจู

จุลินทรีย์ EM5 หรือสุโตจู :การทำสารขับไล่แมลง,ป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช ด้วยฮอร์โมนผลไม้ 

EM5 หรือสุโตจู เป็นสารป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช ฉีดพ่นเป็นประจำ พืชจะสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีแมลงศัตรูพืชรบกวน
ส่วนผสม
1.  EM  1ส่วน
2.  กากน้ำตาล1ส่วน
3.  น้ำส้มสายชูกลั่น 5 %1ส่วน
4.  เหล้า 35-40 ดีกรี1ส่วน
5.  น้ำสะอาด6ส่วน
ส่วน ยึดตามภาชนะที่ใช้ตวง ภาชนะหมัก หากทำในปริมาณไม่มาก สามารถใช้ขวดน้ำอัดลมได้ แต่ควรมีลักษณะเป็นฝาเกลียว ปิดสนิท อากาศเข้าไม่ได้
  วิธีทำ กรณีที่จะขยายในภาชนะ 1 ลิตร (ภาชนะที่ใช้ต้องมีฝาปิดสนิท) ใส่น้ำครึ่งลิตร เติมกากน้ำตาล น้ำส้มสายชู เหล้า และ EM อย่างละ 100 ซีซี (10 ฝา หรือประมาณครึ่งแก้ว) เขย่าให้ละลาย แล้วเติมน้ำให้เต็ม ปิดฝาให้แน่น หมักไว้ 15 วัน แล้วนำไปใช้ได้
ข้อมูลจาก บริษัท อี เอ็ม คิวเซ จำกัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น