วันพุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

จุลินทรีย์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

จุลินทรีย์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 
       สายพันธุ์จุลินทรีย์ที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพสูงในการเป็นอาหารให้แก่พืชและเป็นห่วงโซ่อาหารแก่ดิน เพิ่มปริมาณและสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อดินทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ เสริมสร้างธาตุอาหารและกระตุ้นการเจริญเติบโตของต้นไม้ สามารถเห็นผลได้ภายใน เวลาไม่กี่วัน โดยขนาดตัวเซลล์จุลินทรีย์ที่เล็กกว่าเม็ดเลือดแดง  ซึ่งสามารถดูดซึมเข้าระบบท่อน้ำ  ท่ออาหารของพืชได้มากกว่า 5,000 หน่วย  อย่างง่ายดาย  และสามารถขยายพันธุ์ในดินจาก 100 ตัวเป็น 1 ล้าน  – 100 ล้านตัวได้รวดเร็ว  ทำให้สามารถเพิ่มสารอาหารและแร่ธาตุแก่พืชได้อย่างครบถ้วนตามทฤษฎีจุลินทรีย์  เป็นอาหารแก่พืช ต้นไม้อย่างสมบูรณ์แบบ


  ตัวอย่างฃองการเกิดจุลินทรีย์ที่เห็นได้ชัดคือในป่าธรรมชาติ จะเห็นว่าต้นไม้ในป่าเจริญเติบโตและอายุยืนกว่าต้นไม้พืชผักผลผลิตทางเกษตรที่ใช้ปุ๋ยเคมีในปัจจุบัน  นอกจากนี้จุลินทรีย์ยังมีสายพันธุ์ที่สามารถปกป้องโรค   ป้องกันการระบาดของแมลง ตัดวงจรชีวิตของโรคโคนเน่า  เพลี้ยแป้ง  เพลี้ยกระโดด และหอยเชอรี่ ได้อย่างมีประสิทธิผล

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น