วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557

จุลินทรีย์นาโน

    จุลินทรีย์นาโน

  จากการวิจัยของ ดร. จรูญเกียรติ ภัทรมนตรีสิน ซึงปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค้นพบว่า จุลินทรีย์ มีการขยายพันธุ์แบบ ทวีคูณ และจะแบ่งตัวจาก 1 เป็น 2 จาก 2 เป็น 4 และจาก 4 เป็น 16 ................. เรื่อยๆ ไป หากจุลินทรีย์เริ่มต้นที่ 100 ตัว จะขยายพันธุ์แบบทวีคูณ 100 X 100 เป็น 10,000 ตัว และ เพิ่มเป็น 100,000,000 ตัว โดยใช้เวลาเพียง 4-6 ชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งนำมา เพาะเชื้อ ในถังเพาะเชื้อที่ถูกต้องพร้อมทั้งได้รับอาหารที่ดี
  ดังนั้น ดร. จรูญเกียรติ ได้นำ จุลินทรีย์ จาก ดิน ที่มีความสมบูรณ์ในพื้นที่ ป่าร้อนชื้นในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว กัมพูชา เวียดนาม เป็นต้น มาคัดเลือกเฉพาะ จุลินทรีย์ สายพันธุ์ที่ดีๆ และ แข็งแรง และ มีประโยชน์ต่อ พืช ซึ่งในปัจจุบันมีมากกว่า 200 สายพันธุ์ โดยนำมา เพาะพันธุ์ และ สร้างความสมบรูณ์ ให้ตัวเชื้อ จุลินทรีย์ และ นำอาหาร คือ โมลาส มาวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่ม    ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์นาโน
   หัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ค้นพบและได้รับการพัฒนานี้มี ขนาดเล็ก ไม่ใช่ ระดับ มิลลิเมตร ( 1 ใน 1,000 ) และไม่ใช่ ระดับ ไมโครเมตร ( 1 ใน 1,000,000 )หรือ(ปุ๋ยชีวภาพ EM ทั่วไป) หากแต่เป็น หัวเชื้อจุลินทรีย์ ที่มีขนาดเล็กมากๆใน ระดับ นาโนเมตร (1 ใน ล้านล้าน) ที่ได้มาจากการใช้ เทคโนโลยีขั้นสูงระดับนาโน
  จุลินทรีย์นาโน
1 ) มีขนาดเทียบเท่ากับความกว้าง 1 ใน 50,000 ส่วนของเส้นผมของคนเรา
2 ) เป็นจุลินทรีย์ที่ได้รับการปรับปรุงสายพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับการเกษตรในเขตร้อนชื้น
3 ) เป็นจุลินทรีย์ที่มีความเข้มข้นของเชื้อสูง ถึง 1 ล้านล้านเซลล์ ต่อ กรัม หรือ มิลลิลิตร

   คุณสมบัติพิเศษของหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น
1 ) เป็นสารอาหารครบถ้วนที่พืชต้องการ จากจุลินทรีย์ที่ตายแล้วกลายเป็นแหล่งอาหารที่มีคุณค่า ของพืช เพราะว่าตัว จุลินทรีย์ มีอายุประมาณ 2 – 3 วันนับจากวันที่ผสมพันธุ์เมื่อตายไป
ซากของตัวจุลินทรีย์ จะเป็นทั้ง
แหล่งอาหารหลัก พวกแร่ธาตุต่างๆ ( N-P-K ) ที่พืชต้องการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น