วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การทำปุ๋ยหมักชีวภาพDmx


การทำปุ๋ยหมักชีวภาพDmx เป็นการทำปุ๋ยหมักชีวภาพแนวใหม่ โดยการนำเอาวัสดุจากธรรมชาติภายในท้องถิ่น มาผ่านกระบวนการหมักด้วยจุลินทรีย์สร้างสรรค์Dmx ผสมกับวัสดุจากธรรมชาติที่มีธาตุอาหารหลัก อาหารรอง และอาหารเสริมของพืช ได้แก่ ปุ๋ยแร่ธรรมชาติ (แคลเซียม ฟอสฟอรัส และซีโอไลท์) การทำปุ๋ยหมักชีวภาพDmx มีวัตถุประสงค์การใช้ เน้นการปรับปรุงคุณภาพของดินให้อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการปลูกพืชทุกชนิด เมื่อดินดีพืชจะเจริญเติบโตเร็ว สมบูรณ์แข็งแรง โรคแมลงต่างๆ จะรบกวนน้อย หากดินไม่สมบูรณ์ปัญหาต่างๆ ในการปลูกพืชจะตามมามากมาย ทั้งโรคและแมลง ทำให้ผลผลิตไม่มีคุณภาพ ลักษณะปุ๋ยหมักชีวภาพ ทุกรูปแบบที่มีคุณภาพ จะมีกลิ่นหอมคล้ายเชื้อเห็ดและมีราเส้นใยสีขาวอย่างทั่วถึง หากมีกลิ่นฉุนคล้ายกลิ่นแอมโมเนีย และไม่มีราสีขาว แสดงว่าการหมักไม่สมบูรณ์ ปุ๋ยที่ได้ จะไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร

วิธีทำปุ๋ยหมักชีวภาพ Dmx มีดังนี้ส่วนผสม
- มูลสัตว์ 3 ส่วน (ถุงปุ๋ย) 
- แกลบหยาบ 1 ส่วน 
- แกลบดำ 1 ส่วน 
- รำละเอียด 5 ก.ก. 
- ปุ๋ยแร่ธรรมชาติ (แคลเซียม ฟอสฟอรัส ซีโอไลท์) 3 - 5 ก.ก.
- น้ำจุลินทรีย์ชีวภาพDmx + กากน้ำตาล + น้ำ ผสมกันในอัตราส่วน 1 : 1 : 100 และหมักไว้ (ล่วงหน้า) 1 – 2 วัน
วิธีทำ
- นำวัสดุทั้งหมดมาคลุกเคล้าเข้าด้วยกันให้ทั่ว รดน้ำที่ผสมน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพDmx ผสมคลุกเคล้า กันให้ได้ความชื้น 40 - 50% แล้วนำไปหมักในกระสอบป่านเปิดปากทิ้งไว้ หรือใส่เข่ง/ตะกร้าที่ปิดปากด้วยกระสอบป่าน เพื่อให้มีการระบายอากาศรอบทิศ การหมักในระยะแรกประมาณ 4 - 5 ชั่วโมง ปุ๋ยจะเริ่มร้อน และจะเย็นลงภายใน 3 - 4 วัน จึงนำเอามาใช้ได้ ถ้าหากจะให้ได้ผลดีควรจะหมักไว้ประมาณ 7 วัน
การหมักอีกวิธีหนึ่ง คือ การกองปุ๋ยหมักกับพื้น แล้วคลุมด้วยกระสอบป่านเพื่อให้ระบายอากาศได้ดี การหมักกับพื้น ความร้อนจะเกิดขึ้นมาก ควรกลับกองปุ๋ยวันละครั้ง ถ้าร้อนพอดี ไม่จำเป็นต้องกลับก็ได้ ใช้เวลาหมักประมาณ 3 - 4 วัน จึงนำไปใช้ได้วิธีใช้ 
- ใช้รองก้นหลุม ก่อนปลูกพืชทุกชนิด
- ใช้กับไม้ผล, พืชไร่, พืชผักสวนครัว ไม้ดอกไม้ประดับทุกชนิด โดยโรยให้ทั่วบริเวณพื้นที่ 1 ตารางเมตรต่อ 2 - 3 กำมือ หรือจะใช้วิธีฝังลงในดินก็ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น