วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การทำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ ซูเปอร์ EM5

ซูเปอร์ EM5 :สารป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชเฉพาะกิจ

ซูเปอร์ EM5 เป็นสารป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชเฉพาะกิจ แทน EM5 ในช่วงที่แมลงลงมาก หรือหมัก EM5 ไม่ทัน ใช้เป็นสารกดใบอ่อน และใช้ ในด้านการประมง การเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการกำจัดเหา เห็บ หมัด รังแค ด้วย
ส่วนผสม
1.  EM 1ส่วน
2.  กากน้ำตาล 1ส่วน
3.  น้ำส้มสายชูกลั่น 5 % 1ส่วน
4.  เหล้า 35-40 ดีกรี 2 ส่วน
อัตราส่วน: ยึดตามภาชนะที่ใช้ตวง ภาชนะหมัก หากทำในปริมาณไม่มาก สามารถใช้ขวดน้ำอัดลมได้ แต่ควรมีลักษณะเป็นฝาเกลียว ปิดสนิท อากาศเข้าไม่ได้
ข้อมูลจาก บริษัท อี เอ็ม คิวเซ จำกัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น