วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554

โรงแรมสีเขียว หรือ โรงแรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดภาวะโลกร้อน

โรงแรมสีเขียวหรือ โรงแรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดภาวะโลกร้อน
โรงแรมสีเขียวลดภาวะโลกร้อน

คราวน์ พลาซา โคเปนเฮเกน ทาวเวอร์ส โรงแรมหรูขนาด 366 ห้อง ของประเทศ
เดนมาร์ก ประกาศตัวว่าเป็น โรงแรมสีเขียวหรือ โรงแรมที่วางระบบช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และประหยัดพลังงานมากที่สุดในโลก!
"คราวน์ พลาซา โคเปนเฮเกน" นั้นเพิ่งเปิดให้บริการช่วงปลายปี 2552 นี่เอง
ชูจุดขายเป็น "ผู้ประกอบการ" ที่มีความใส่ใจ-อยากช่วยแก้วิกฤตโลกร้อน
ฉะนั้นบรรดาอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหลายแหล่ในโรงแรม โดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าล้วน
แล้วแต่ผ่านการคัดสรร ว่า เป็นสินค้าประหยัดพลังงาน
นอกจากนี้ บนหลังคาของตัวอาคารยังติดตั้ง "แผงเซลล์สุริยะ"(Solar cell) สำหรับแปลงแสงอาทิตย์
มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงโรงแรม ส่วนการปรับอุณหภูมิทำความร้อน-เย็นภายในห้องพัก
ก็ติดตั้งระบบหล่อเย็นด้วยน้ำเอาไว้ใต้ดิน 100 เมตรพร้อมสรรพ
ล่าสุด ผู้บริหารธุรกิจโรงแรมกลุ่มอินเตอร์คอนทิเนนทัล บริษัทแม่ของคราวน์ พลาซา ยัง
แถลงข่าวแผนผลิตไฟฟ้าครั้งใหม่โดยนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปี...
ลูกค้าคนไหนต้องการรับประทานอาหารฟรี 1 มื้อ รวมมูลค่าประมาณ 1,400 บาท
ก็สามารถเข้าไป "ปั่นจักรยาน" ออกกำลังกายในห้องยิม
ซึ่งเวลาที่นั่งปั่นไปเรื่อยๆ จักรยานดังกล่าวจะสามารถทำหน้าที่ประจุ หรือ ชาร์จไฟเข้า
ไปเก็บไว้ใน "แบตเตอรี่" เพื่อรอจ่ายเข้าระบบไฟฟ้าหลักของโรงแรมต่อไป
โดยนโบายหลักที่น่ายกย่องและเอาเยี่ยงอย่างเป็นอย่างยิ่ง แบ่งเป็นหมวดหมู่ดังนี้
หมวดที่ 1   นโยบายและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 2   การจัดการของเสีย
หมวดที่ 3   ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและน้ำ
หมวดที่ 4   การจัดซื้อ
หมวดที่ 5   คุณภาพอากาศภายในอาคาร
หมวดที่ 6   มลพิษทางอากาศ
หมวดที่ 7   มลพิษทางเสียง
หมวดที่ 8   คุณภาพน้ำ
หมวดที่ 9   การเก็บรักษา ใช้ และจัดการเชื้อเพลิง แก๊ส และสารพิษ
หมวดที่ 10 ผลกระทบต่อระบบนิเวศ
หมวดที่ 11 การมีส่วนร่วมกับชุมชนและองค์กรท้องถิ่น
จาก:ข่าวสดออนไลน์ 22 เมษายน 2553
หมุนก่อนโลก
วิทยา ผาสุก wittayapasuk@hotmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น