วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554

เศรษฐกิจพอเพียง


ภาพจาก http://edu.vru.ac.th/sufficiency/

เศรษฐกิจพอเพียง
“….คำว่าพอเพียง
มีความหมายอีกอย่างหนึ่ง มีความหมายกว้างออกไปอีก
ไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้ของท่านนั้น
แต่มีความหมายว่าพอมีพอกิน…..
พอมีพอกินนี้ ก็แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง….”
“….พอเพียงนี้ก็หมายความว่า
มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ
แม้บางอย่างอาจดูฟุ่มเฟือย แต่ถ้าทำให้มีความสุข
ถ้าทำได้ ก็สมควรที่จะทำ สมควรที่จะปฏิบัติ….”
“….Self – Sufficiency
นั้นหมายความว่า ผลิตอะไรมีพอที่จะใช้
ไม่ต้องไปขอซื้อคนอื่น อยู่ได้ด้วยตนเอง
….”
“….คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย
เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย
ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ
มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง
หมายความว่า พอประมาณไม่สูงโต่ง ไม่โลภอย่างมาก
คนเราก็อยู่เป็นสุข….”

……………………………………………………………………….
พระราชดำรัส  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  พระราชทานเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ  ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา  พระราชวังดุสิต
เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2541

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น