วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2553

สิ่งแวดล้อมและมลพิษ

มลพิษ
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

มลพิษ หรือ มลภาวะ หมายถึง ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอื่น ๆ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้นที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป็นพิษภัยอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ และหมายความรวมถึง รังสี ความร้อน แสง เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือเหตุรำคาญอื่น ๆ ที่เกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งกำเนิดมลพิษด้วย (ที่มา- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓)

ประเภทของมลพิษเช่น

มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ำ
มลพิษทางอาหาร
มลพิษทางเสียง
มลพิษเบาบาง
มลภาวะทางแสง
มลพิษร้อนมลพิษทางน้ำไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น