วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2553

การทำปุ๋ยชีวภาพจากเศษพืชและขยะสด


การทำปุ๋ยชีวภาพจากเศษพืชและขยะสด
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นมลภาวะในชุมชน โดยเฉพาะปัญหาด้านขยะมูลฝอย จากครัวเรือน ตลาด ร้านอาหาร และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นมลภาวะทางการเกษตร อันเนื่องมาจากการใช้ปุ๋ยเคมี/สารกำจัดศัตรูพืช การเผาทำลายเศษพืช ปัญหาเหล่านี้ หากมีการจัดการอย่างเป็นระบบ และร่วมมือกันทุกฝ่าย เริ่มจาก ประชาชนในชุมชนร่วมมือกันแยกขยะ นำส่วนที่เป็นขยะสด หรือขยะส่วนที่ย่อยสลายได้ มาทำเป็นปุ๋ยหมัก เกษตรกรลดหรือเลิกใช้สารเคมีในงานเกษตร หันมาผลิตและใช้ปุ๋ยหมักจากเศษพืช เพื่อนำไปใช้ในปรับปรุงบำรุงดินในงานเกษตร/สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ก็จะเป็นการลดปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อม และปัญหาขยะล้นเมืองได้เป็นอย่างดี


การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์-ชีวภาพ Dmx จากเศษพืช และขยะสด
(สูตรเร่งด่วน-แนวใหม่ …... หมักวันเดียว-ใช้ได้)


ส่วนผสม
• เศษพืชทุกชนิด(ใบไม้/กิ่งไม้/เศษหญ้า/ฟาง)*** 5 ส่วน(ถุงปุ๋ย) 
• ขยะสดทุกชนิด(เศษอาหาร/เศษผัก/เปลือกผลไม้)*** 5 ส่วน
***(เศษพืชและขยะสด ควรตัด/สับ/ย่อยให้ได้ขนาด Æ 0.5 – 1 ซ.ม.)
• มูลสัตว์ หรือ ปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลสัตว์ 2 ส่วน
• แกลบเผา (แกลบดำ) 1 ส่วน
• รำละเอียด 0.5 – 1 ส่วน
• ปุ๋ยแร่ธรรมชาติ (แคลเซียม/ฟอสฟอรัส/ซีโอไลท์) 5 – 10 ก.ก.
• น้ำจุลินทรีย์ชีวภาพDmx + กากน้ำตาล + น้ำ ผสมกันในอัตราส่วน 1 : 1 : 100 และหมักไว้(ล่วงหน้า) 1 – 2 วัน


วิธีทำ 
- ผสมวัสดุทั้งหมดคลุกเคล้าเข้าด้วยกัน รดหรือฉีดพ่นด้วยน้ำ จุลินทรีย์ชีวภาพ จนชุ่ม ให้ได้ความชื้นประมาณ 40% แล้วกองปุ๋ยบนพื้นซีเมนต์ หรือพื้นดินที่ปูด้วยผ้าเต็นท์ (ควรทำในที่ร่มหรือโรงปุ๋ย) คลุมกองปุ๋ยด้วยกระสอบปุ๋ย หรือกระสอบป่าน ใช้เวลาหมัก 1 - 2 วัน จึงนำไปใช้ได้ 


วิธีใช้ 
• นำปุ๋ยหมักไปใช้กับพืชทุกชนิด ในปริมาณ 200 - 300 ก.ก. ต่อไร่ หรือตามความเหมาะสม 
• นำปุ๋ยหมักคลุมแปลงปลูกพืชผัก พืชไร่ ทุกชนิด เพื่อเป็นอาหารต่อเนื่องให้แก่พืช ช่วยรักษาความชุ่มชื้นในแปลง และป้องกันวัชพืชขึ้นในแปลงผักได้เป็นอย่างดี หรือใช้ผสมดินรองก้นหลุม ก่อนปลูกไม้ผลหรือไม้ดอกไม้ประดับ.
 

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น