วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2553

ปัญหาขยะ ปัญหาระดับโลก

  ปัจจุบันปัญหาขยะกลาย เป็นปัญหาหลักๆ ของหลายชุมชน ไม่ว่าชุมชนเล็กหรือใหญ่ เทศบาล สุขาภิบาล หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเทศ โลก เจอปัญหาเรื่องขยะกันทั้งนั้นที่ไหนพลเมืองมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ ก็ดีไป แต่หากชุมชนไหน พลเมืองไร้คุณภาพขาดความรับผิดชอบ ต่อส่วนรวม หนำซ้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดันไม่เอาไหนอีก
  มีหน่วย งานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ต่างทุ่มงบประมาณไปดูงานทั้งในและต่างประเทศกันเป็นว่าเล่นเกี่ยวเนื่องกับการกำจัดขยะแต่นั่นไม่ ใช่สาระสำคัญ แต่สำคัญตรงที่วินัยของคนในชุมชนมากกว่า  ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นระดับสถาบันแรกของสังคมคือสถาบันครอบครัวจนถึงสถาบันต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนต้องเป็นผู้ปฏิบัตและเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับสังคมและเยาวชนของชาติซึ่งเป็นลูกหลานของเราเองแต่ที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันคนส่วนมากยังไม่ค่อยคิดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นเท่าไรนัก  ฉะนั้นปัญหาขยะเลยกลายเป็นปัญหาของชุมชนใหญ่ๆ ทั้งประเทศไปในขณะนี้
เรื่องขยะนี้เท่าที่เห็นระบบดังที่เล่าสู่กันแล้ว มันก็แก้ ไม่ยากเย็นก็ทำแบบบ้านเมืองที่เจริญแล้วเขาทำกันไม่ใช่เรื่องน่าอายอะไร สิ่งไหนดีก็รับมาปรับใช้ได้ซึ่งก็นำการแยกขยะมาใช้กับครอบครัวตัวเอง ขยะที่ออกจากบ้านไปนั้นจะเป็นขยะแห้งจำพวกกระดาษและพลาสติก ส่วนขยะเปียกนั้นก็แปรสภาพเป็นปุ๋ยไป
หากบ้านเรามีการจัดเก็บขยะอย่างถูกวิธี จะสร้างประโยชน์มหาศาลให้กับประเทศ ซึ่งเป็นที่รู้กันว่า ขยะเปียกหรือขยะพืชสดนั้น สามารถนำมาทำน้ำหมักชีวภาพและทำปุ๋ยอินทรีย์ได้ ลองคิดดูว่า หากเราสามารถผลิตน้ำหมักและปุ๋ยชีวภาพจากขยะในแต่ละชุมชนและนำไปใช้อย่าง เป็นรูปธรรมจริงๆ จะเกิด คุณประโยชน์แค่ไหนถ้าทำกันทั้งประเทศ เราอาจไม่ต้องนำเข้าปุ๋ยเคมีเลยก็ได้ และนี่อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ยอมส่งเสริมกันอย่างจริงๆ จังๆ เพราะกลัวเสียผลประโยชน์มันอยู่ที่ว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะเอาจริงแค่ไหน อีกอย่างบ้านเราเรื่องลึกลับซับซ้อนมันมีเยอะ เรื่องง่ายๆ แบบนี้เลยกลายเป็นเรื่องยากไปเสียนี่
  ทิ้งขยะผิดที่ผิดทางยังพอตักเตือนกันได้ แต่อย่าเผลอทำตัวเป็น “ขยะ” ก็แล้วกันภาพจาก:http://blog.eduzones.com/bluesky
หน่วยงานต่างๆในหลายๆโครงการเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับการจัดการขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะ อย่างเช่น ศูนย์รีไซเคิล ชุุมชนพบสุข ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีหลายโครงงานที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง


Jun 29, '09 2:36 AM

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น